Ets Ersoy Turizm Seyahat Acentası Belge No: 2242
Milyonlarca konaklama deneyimini okuyarak en memnun kalacağınız oteli seçin ve yorumlayın.

Kullanım Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

OTELPUAN HAKKINDA AÇIKLAMALARIMIZ Bu web sayfalarında yayımlanan resimler, raporlar ve ilgili içerik tamamen kullanıcılardan gelmektedir. Raporların kullanıcının fikrini temsil ettiği dikkate alınmalıdır. Söz konusu raporlar ve özellikle de resimler "snapshots - enstantane fotoğraflardır". Rapor/resmin postalanması/iletimi/karşıya yüklenmesi üzerinden zaman geçmesi durumunda, söz konusu hususların değişmiş olabileceği (bütünü ile) göz ardı edilmemelidir. Otel/yer ile ilgili ne kadar çok rapor gelir ise raporun genelliği de o kadar objektif, güvenilir ve anlamlı olacaktır.

Genellikle tek bir resim duruma ait bütün bir tabloyu vermemektedir; gösterilen resimler sadece örneğin otelin küçük bölümlerini ve diğer hususları temsil etmektedir.

Raporun içeriği genellikle ilgili kişinin yaşına, varış yerindeki amacına (tedavi, spor, eğlence, macera, iş seyahati) ve kişilerin yalnız, gurup olarak veya eşi ile birlikte gitmesine bağlıdır. Gençlerden oluşan bir gurup, ailelere yönelik olan veya çok huzurlu ve sessiz bir oteli dikkate almayacaktır, misafirler için çok fazla eğlencenin olup olmadığı iş kadınını veya işadamını ilgilendirmeyecektir ve yine aynı şekilde bir balayı çifti inzivaya çekilmek isteyebilir. Ayrıca, seyahat edenlerin uyruğunun, tatil/seyahat sıklığının ve farklı ülkelerdeki deneyimlerinin de etkisi olacaktır. Şu dikkate alınmalıdır ki her kişinin iyi hizmet, temizlik ve nezaket, yemek kalitesi ve miktarı, personelin misafirperverliği ve otelin/yerin diğer özelliklerini değerlendirme şekli farklıdır. Yanlış sınıflandırma ile ilgili olarak lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde info@otelpuan.com ile irtibata geçiniz.
OTEL PUAN KULLANIM KURALLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ I. OTELPUAN KULLANIM KURALLARININ UYGULANMA SIRASI VE GEÇERLİLİĞİ Madde 1: Otelpuan kullanıcıları, yürürlükte bulunan bütün yasal düzenlemelerle sonradan çıkarılacak olan yasal düzenlemelere uymak zorundadır.
Otelpuan sitesinin kullanıcılarının tabi olacağı kurallar aşağıda sıralanmıştır. Bu kullanım kurallarında sayılmayan hallerde, Yasal düzenlemelerin boşluk doldurucu ve yorumlayıcı hükümleri ile ve dürüstlük kurallarına göre davranılması kullanıcının sorumluluğundadır.
Otelpuan, sitenin kullanımında tamamen tarafsızdır. Kullanıcıların yorum, resim, görüntü ya da diğer içeriklerini inceleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Otelpuan, hiçbir yorumu incelememekte, denetimden geçirmemektedir.
Ancak yasal yükümlülükler ya da kendisine suç ihbarının yapılması halinde Yasalara ve işbu kullanım kurallarına uymayan her türlü içeriği yayına almamak, yayına alındıysa kaldırmak hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 2: Otelpuan sitesini kullanmaya başlayacak olanlar, aşağıda yazılı olan ve kullanıcıların her zaman erişimine açık bulunan kurallarını da kabul etmiş sayılırlar. Madde 3: Otelpuan kullanım kuralları, Otelpuan tarafından oluşturulmuştur ve her zaman bu kuralları, değiştirme imkanına sahiptir. Ancak daha önceki kurallara uygun olarak Otelpuan sitesini kullanmış olanlar, kurallara uymuş olarak kabul edilir. Otelpuan kuralları yayınlandığı andan itibaren geçerli olur.
II. OTELPUAN SİTESİNİN VE KURALLARININ AMACI Madde 4: Otelpuan sitesi, seyahat/tatil içeriklidir ve site Otelpuan tarafından çalıştırılmaktadır. Sitenin amacı, turist ve gezginler tarafından çekilen tatil/seyahat raporları, yorumları, seyahat hakkındaki kanaatleri ve resimlerinin sitede yayınlanarak sonraki seyahat edenlere yol göstermesini sağlamaktır. Site, seyahat edenlerin yolculuk deneyimlerinin paylaşılması amaçlıdır. Madde 5: Site kullanıcısı kendi tatili ya da seyahati ile ilgili olarak otelleri kendilerine göre puanlandırabilirler. Bu amaçla, özel hayata müdahale teşkil etmemek kaydıyla resimlerini ve raporlarını / derecelendirmelerini / yorumlarını / açıklamalarını / önerilerini Otelpuan’ın ilgili sayfasına yükleyebilir, forumlarında görüş bildirebilir. Madde 6: Kullanım kuralları, sitenin, ilgili alanlarının ve forumlarının kullanımı konusunda genel bir çerçeveyi oluşturmaktadır ve Otelpuan, her kullanıcısından bu kurallara uymasını beklemektedir.
III. SİTEYİ KULLANIM ŞARTLARI Madde 7: Kullanıcıların en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ancak veli ya da vasinin, seyahat edilen otel ya da tatil mekanında 18 yaş altındaki çocuklarının görüş ve kanaatlerini açıklayabilmeleri mümkündür. Ancak, Otelpuan, siteyi kullananların 18 yaşını tamamlamış olduğunu araştırmaksızın kabul etmektedir. Madde 8: Otelpuan sitesine yorum yapabilmek için en az 1 gece konaklama şartı gerekmektedir. Onaylanmış rezervasyonu bulunmasına rağmen misafirin konaklamak üzere gittiğinde otele alınmaması, otelin faaliyette olmaması, vb. nedenlerle konaklamanın gerçekleşememesi, otele ödeme yapılarak günübirlik satın alınan ve otel tarafından sağlanan ekstra hizmetler, giriş yaptıktan sonra tüketicinin hizmet almaktan vazgeçtiği durumlar bu maddenin istisnalarıdır.
Otelpuan, yukarıda sayılan şartları sağlamayan ve konaklaması onaylanamayan veya belirtilen istisnalar kapsamında sayılmayan yorumları yayına almama hakkına sahiptir.
Madde 9: Kullanıcılar tarafından yapılacak yorumlar somut olarak bilgi ve görgüye dayanmalı, duyuma dayalı olarak yorum yapılmamalıdır.
IV. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU Madde 10: Gerekli durumlarda kişisel verilerin verilmesi halinde kullanıcı verdiği bilgilerin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Turistik hizmetlerin rezervasyonu ve kullanıcı hesabının oluşturulması ve devamı haricinde, kullanım amacı ile bu web sayfalarına kişisel verilerin gönderilmesi gerekli değildir.
V. KULLANICILARIN SORUMLULUĞU Madde 11: Kullanıcılar, kendi hesap ve/veya şifreleri kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumludur.
Kullanıcı yorumu, kendi deneyimine göre yazdığını, otel hakkındaki samimi görüşü olduğunu ve yorum yapılan kurumla herhangi bir kişisel veya ticari bağının olmadığını ve yapılan yorumu yazmak için hiçbir maddi teşvik ya da ödeme teklif edilmediğini kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Otelpuan tarafından kendisine tahsis edilen şifreyi başkalarına veremez. Şifrenin güvenliğinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, kendi hesabının ve/veya şifresinin yetkisiz kullanımında ya da şüphelendiği durumlarda Otelpuan.com'u derhal uygun şekilde bilgilendirmelidir. Bu bölüme uyulmamasından kaynaklanan zararlardan dolayı Otelpuan.com sorumlu değildir.
VI. KULLANICILARIN İÇERİĞİNE İLİŞKİN KURALLAR Madde 12: Kullanıcıların hiçbiri;
 • Tehdit edici, saldırıda bulunan, küçük düşürücü, müstehcen, kaba, cinsel açıdan uygunsuz veya diğer şekillerde mahzurlu,
 • Etnik kökene ya da her ne şekilde olursa olsun ayırımcı, rahatsız edici, zararlı olan,
 • İnsan, doğa ve hayvan haklarına aykırı olan,
 • Başkalarının kişisel verilerini ve gizliliğini ihlal eden,
 • Anayasaya aykırı, kitleleri tahrik eden, herhangi bir terör örgütünü öven, suç işlemeye teşvik eden,
 • Yürürlükteki kanunlara aykırılık teşkil eden veya halkı Yasalara uymamaya davet eden,
 • Azınlığı sömüren, kanuna karşı hile içeren,
 • Herhangi bir ülkenin telif hakları, patent ve ticari markalar gibi mülkiyet haklarını ihlal eden/bozan,
 • Hukuka aykırı link (bağlantı) veya benzeri tekniklerle yasa dışı sayfalara işaret eden, suç içeren sayfalara yönlendiren,
 • Geçici veya kalıcı olarak internete bağlı yazılım ve ekipmanların normal/tasarlanan işlevselliğini sınırlayan, yok eden, kesen veya diğer negatif şekillerde etkileyen veya değiştiren virüs, solucan, Truva atı veya diğer veri düzenlemeleri içeren filmleri, sesleri, metinleri, grafikleri, imgeleri ve resimleri, videoları, verileri, yazılımları, müzikleri, ileti/mesajları veya diğer veri düzenlemelerini/malzemeleri,
Otelpuan sayfalarına, sistemine, gizli ya da açık bir şekilde yüklemeyeceğini, koymayacağını, iletemeyeceğini, yükleme imkanı sağlamayacağını, e-posta atamayacağını veya diğer şekillerde bu web sayfalarında yayımlayamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca kullanıcı;
 • Otellerin ve yerlerin mümkün olduğunca doğru şekilde anlatılması, buna ilave olarak özellikle de otel zincirleri ile ilgili olarak tanımlama için gerekli olan isim ve ilave bilgilerin eklenmesi,
 • Sadece belirli bir otel/tatil köyünde tatilini geçirmesi ve/veya ilgili hizmeti almış olması durumunda sadece otelin/tatil köyünün derecelendirmesi ve/veya resminin karşıya yüklenmesi ile yetinilmesi, otel/tatil köyü dışında hizmet aldığı seyahat acentesi, ulaşım aracı, vb. hizmet verenlere ilişkin değerlendirmeler ile otel tatil köyü hizmeti ile ilgisi bulunmayan yorumlara yer verilmemesi,
 • Kişilerin, özellikle çocukların yüzlerinin belli olacak şekilde resim yüklenmemesi ya da isimlerinin verilmemesi,
 • İlgili otelin/tatil köyünün çalışanı, sahibi veya işletmecisi veya örneğin belirtilen gurubun akrabası olmak gibi benzeri şekillerde ilginin olması halinde rapor/yorum veya resmin yüklenmemesi,
 • Mevcut kişiler, yerel dinlenme olanakları ve varış yerindeki diğer hususlar açısından ilgili/bağlantılı hizmeti kullanmak/seyahat etmek isteyen kişilerin kararını etkileyebilecek yanlış veya yanıltıcı derecelendirmelerin veya yanlış beyanların verilmemesi
 • Özellikle de ilgili hizmeti kullanmak/seyahat etmek isteyen diğer kişilerin bilgilendirilmesi amacı ile konuşma özgürlüğü çerçevesinde olumlu olduğu kadar olumsuz raporların da verilmesi (Bu husus resimlerin yüklenmesi için de geçerlidir),
 • Ürünler, hizmetler ve/veya şirketler/firmalar için maskeli/bilinçaltı reklamlarının açık şekilde desteklenmemesi veya yayımlanmaması veya diğer şekillerde davette bulunulmaması,
 • Karalayıcı, kötüleyici, argo ya da küfür sayılabilecek olan ifadelerden kaçınılması,
 • Kalınan iki otel ya da hizmet alınan iki yerin karşılaştırılmasına yönelik ifadelerden kaçınılması,
 • Tamamen en iyi bilgi doğrultusunda derecelendirme, yorum ve raporlama yapılması, duyuma dayalı olarak yorum yapılmaması,
 • Kişi isimlerinin verilmemesi
 • Diğer kullanıcıların kişisel verilerinin ve diğer bilgi/içeriklerinin toplanmaması/birleştirilmemesi ve/veya yayımlanmaması,
 • Otel/tatil köyü ile ilgili farklı mecralarda yer aldığı tespit edilen misafir görüşlerinin yayınlanmayacak, bu tür görüşlerin tespit edilmesi durumunda silinmesi,
 • Kolluk kuvvetleri süreçleri de dahil olmak üzere yargı makamlarına intikal etmiş olaylar hakkında ki yorumların yayımlanmaması,
 • Yorumların herhangi bir anlam ifade etmeyen harfler veya anlam bütünlüğü ifade etmeyen kelimeler topluluğundan ibaret olması halinde yorumların yayımlanmaması,
 • Otel/tatil köyü ile ilgili değerlendirme; kapsamda olmayan veya kullanıcı tarafından konaklamadan çıkış, vb. nedenlerle kullanılmayan bir hizmete yönelik ise ilgili puan Otelpuan tarafından etkisizleştirilmesi,
 • Otel/tatil köyü ile ilgili değerlendirme yaparken otel/tatil köyü ile ilgisi bulunmayan boş arsa, inşaat alanı, vb. görseller ile yayınlanması yasal olmayan görsellerin yayına alınmaması,
Hususlarına riayet edeceğini açıkça kabul etmiştir.

Yayına alınan yorumlar Kullanıcı tarafından kaldırılması talep edilmediği sürece Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında en az bir yıl süre ile yayında kalır.
Web sayfalarının tasarlanan işlevselliğinin kesilmesi, tahrip edilmesi, sınırlandırılması veya diğer negatif şekillerde etkilenmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu web sayfalarının kesilmesi, değiştirilmesi veya negatif şekilde etkilenmesi amacı ile kalıcı veya geçici olarak internette veya yazılıma bağlı olan ekipmanların değiştirilmesi veya güvenlik fonksiyonlarının bypass edilmesi de kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, içeriği sebebiyle zarar doğması halinde sorumlu olduğunu ve tüm zararı Otelpuan.com'a tazmin edeceğini taahhüt eder.


Madde 13: Otelpuan.com bu taahhüde aykırı olduğu tespit edilen yorumları yayına almama, silme, değiştirme veya bu yorumlar ile ilgili yetkili merciilere şikayet hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcılar dışında üçüncü kişilerin de yorumlarının bu taahhüde aykırı olduğu kanaatine varması özellikle de suç teşkil etmesi halinde her türlü şikayet ve hukuki takibi yapma hakkı mevcuttur.
VII. KULLANICI ŞİKAYETLERİ Madde 14: Kullanıcılardan herhangi birinin yukarıda sayılan kullanım koşullarını veya dürüstlük kurallarını ihlal etmesi ve ihlale ilişkin Otelpuan.com’a şikayet ulaşması durumunda içeriği silmeye, değiştirmeye veya içerik eklemeye yetkisi/izni vardır. Yasal olmayan içerik de bu kapsamda herhangi bir şikayet olmasa dahi Otelpuan tarafından fark edildiğinde derhal silinir ve kullanıcıya bilgi verilir.
VIII. İÇERİK ÜZERİNDE OTELPUAN’IN HAKLARI Madde 15: İçeriği karşıya yüklerken, postalarken veya iletirken, özellikle de çoğaltma, dağıtma, değiştirme ve kamuya mal etme hakları başta olmak üzere kullanıcı, Otelpuan.com'a sınırsız kullanım hakkı verdiğinin farkındadır. Otelpuan.com’un anlaşmalı olduğu kurumlar kendi üyelerine ait Otelpuan.com üzerindeki yorumları kendi web sitelerine ekleyebilir ve bununla sınırlı olmamak üzere kullanabilir. Kullanıcı, Otelpuan’a yüklediği içeriğin mülkiyet hakkının sahibi olduğunu ve başkasına ait herhangi bir hakkı ihlal etmediğini taahhüt eder. Kullanıcıların hiçbiri, yürürlükte olan kanunlar veya sözleşmesel ilişkiler kapsamında kendi yazmadıkları, kendi yorumları ve hakkı olmayan içerikleri bu web sayfalarına iletemez, yükleyemez, postalayamaz veya diğer şekillerde kullanıma açamaz. Farklı web sayfaları, otelpuan'dan izin almak ve otelpuan'ı kaynak göstermek suretiyle yorumları paylaşabilir.

Madde 16: İçeriği karşıya yükleyen, postalayan veya ileten kullanıcı, içeriğin daha iyi açıklık/daha kullanışlı düzenlenmesi için ve bu içeriğin farklı kategoriler ve/veya resimlere taşınması hususunda rızası olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, içeriğin şikayet üzerine denetlenmesini ve/veya kısmi olarak değiştirilmesini, ilave yapılmasını ve/veya silinmesini de kabul etmektedir. Aksi kanun veya mahkeme kararında belirtilmedikçe, Otelpuan.com'un hakkında şikayet bulunan karşıdan yüklenmiş, postalanmış, iletilmiş veya diğer şekillerde kullanıcılar tarafından kullanıma açılmış içeriği yayımlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
IX. KURUMSAL ÜYE/OTELLERİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI Madde 17: Kullanıcının "Kurumsal Üye" olan "otel" olması halinde, Otelpuan.com otelin paylaştığı ilgili konaklayan kişi bilgilerini yine yalnızca otelin paylaştığı ilgili müşteri iletişim kanallarına gönderilecek Yorum Sihirbazı e-postaları ve sms için kullanacaktır.

Yorum Sihirbazı kullanılmak suretiyle iletilen e-postalara ve smslere ilişkin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sorumluluk Otel’e aittir. Ayrıca otel konuklarına sistem tarafından Yorum Sihirbazı e-postaları ve smsleri dışında gereksiz e-posta ve sms gitmemesi sağlanacaktır.

Otel; Otelpuan.com’a göndermiş olduğu e-posta adresiyle ve sms numarasıyla ilişkili bireyin (I)işletmesini ziyaret ettiğini (II)İşletmesi hakkında e-posta almayı ve otelpuan.com tarafından kendisiyle konaklamasına ilişkin anket içeren ileti paylaşılmasını kabul ettiğini (III)kuruluşuyla herhangi bir kişisel veya iş ilişkisi bulunmadığını ve (IV)yorum yazmak için herhangi bir teşvik veya ödeme teklif etmediğini onaylamaktadır.

Otel, kendisine ait mecralarda Otelpuan’da yer alan yorumlara güvenilemeyeceği yönünde özel veya genel ifadeler kullanamaz.

Bireyin otel incelemesi ile ilgili bilgiye ait soru sormak amacı ile otel incelemeleri ile bağlantılı olarak ismi verilen kişiler ile temin edilmiş olan çevrimiçi formları kullanarak irtibata geçmek; diğer içerik veya irtibat yöntemi, özellikle de spam ve/veya ticari içeriklerin gönderilmesi açık şekilde yasaklanmıştır. Yukarıda yer alan kurallara uyulmaması ve konusu suç teşkil eden eylemlerde kullanıcı hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Otelpuan.com'a ve Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'ye ait diğer tüm markalara ilişkin sosyal paylaşım mecralarında üyelere ait profil bilgileri, görüş, fotoğrafların yayınlanması için ilave özel koşulları, içeriğin denetlenmesini ve/veya kısmi olarak değiştirilmesini, ilave yapılmasını ve/veya silinmesini, otelpuan.com'un ve bununla sınırlı olmamak üzere Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'nin üyeliklerinin yer aldığı tüm markalarına ait twitter, facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde ve otelpuan ile Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'ye ait tüm bloglarda da görüşlerinin yer alabileceğini kabul etmektedir.

Otelpuan.com’un sahte yorumlarla ilişkin sıfır tolerans politikası olduğunu bilmektedir. Otelpuan.com konaklaması onaylanamayan veya sayılan koşulları sağlamayan yorumları yayına almama hakkına sahiptir.

Kurumsal Üye/Otel kendi hakkındaki yorumları manipüle etmeyeceğini, çalışanlarına ve/veya yakınlarına yorum girdirmeyeceğini ve müşterilerini otel hakkında olumlu yorum yapmaya zorlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Şayet Kurumsal Üye/Otelin aksine davranışı tespit edilirse otelpuan.com bu yorumlar ile ilgili sisteme herkes tarafından görülebilecek şekilde not düşmeye veya bu yorumları kaldırmaya yetkilidir. Ayrıca Otelpuan.com sitesine kendi rızası ile ve de kendi yetkili kişileri tarafından üye olunduğunu, üyeliğe ilişkin bilgilerin ve şifresinin güvenliğinin sağlanmasının kendi sorumluluğunda olduğunu da kabul etmektedir.
X. OTELPUAN’IN SORUMLULUĞU Madde 18: Otelpuan.com, mevcut içeriğin tamlığını, güncelliğini, doğruluğunu veya diğer vasıflarını garanti/taahhüt etmemektedir. Otelpuan.com mevcut içeriği, hakkında herhangi bir şikayet olmadığı takdirde gözden geçirmemekte ve doğrudan yayına almaktadır.

Kullanıcıların, içeriğin herhangi bir zamanda şikayet üzerine değiştirilebileceği gerçeğinin farkında olması gerekmektedir. Kullanıcılar, bilginin garanti altına alınması amacı ile kullanıcılar yetkililer, turist danışma masaları ve diğer kurumlar ile irtibata geçmelidir. Otelpuan, bu yorumların doğru olmamasından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Seyahat hizmetleri, fiyatlar ve vergiler ile ilgili içerik Otelpuan tarafından seyahat acenteleri ve/veya ilgili hizmet kurumlarının bilgileri doğrultusunda verilmektedir. Bundan dolayı Otelpuan tarafından doğruluk, tamlık, güncellik veya diğer hususlar garanti edilmemektedir.

Otelpuan buna ilave olarak, raporlar ve resimler gibi kullanıcı içeriğinin bu web sayfalarında yayımlanmasının Otelpuan beyanı veya önerisi/derecelendirmesi olmadığını beyan etmektedir. Söz konusu içeriğin herhangi bir kullanıcı tarafından görüntülenmesi veya yayımlanması da öneri veya konsültasyon anlamına gelmemektedir.

Bu web sayfaları ve içeriğinin kullanılarak seyahat tercihi ya da diğer bir kararın verilmesinde risk tamamen kullanıcıdadır. Bu husus, rezervasyonlar için de geçerlidir.
XI. OTELPUAN’IN YETKİLERİ Madde 19: Otelpuan’ın Otelpuan.com içerisinde temin edilmiş içeriği şikayet üzerine veya yukarıda yer verilen taahhütlere aykırılığın tespiti halinde değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme hakkı saklıdır. Bu halde Kullanıcıya bilgi verilir. Aynı zamanda, içeriklerin ve bu web sayfalarının kesintisiz kullanımını da Otelpuan.com garanti etmemektedir. İçeriklerin ve bu web sayfalarının tamamı "olduğu gibi" koşulları ile temin edilmektedir. Otelpuan, bu web sayfalarında kullanıma açık olan hizmetlerin değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya iptalinden sorumlu değildir.

Otelpuan, sayfaların bölümlerini/içeriğini, sayfaları veya web sayfalarını engelleme, değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme ve/veya geçici veya kalıcı olarak yayımı durdurma hakkını saklı tutmaktadır.

Bunun yanı sıra Otelpuan.com, bu web sayfalarında tahrip edici, bozucu, kesinti yapacak veya diğer amaçsız/negatif etkisi olan virüs, solucan, Truva atı veya diğer veri düzenlemeleri/kodları bulunmadığını garanti veya taahhüt etmemektedir. Kullanıcıların her biri, bu web sayfalarındaki verilerin yüklenmesi veya görüntülenmesinden kaynaklanan zararlardan dolayı sorumludur. Kullanıcılar, ilgili bilgisayar sistemi/bilgisayar ve diğer veri işleme birimlerini korumak için yeterli tedbiri aldıklarından emin olmalıdır.

Zararın bu web sayfalarının veya içeriğin kullanımından veya kullanılmamasından, özellikle de bilgilerden kaynaklanan zararlar ile ilgili sorumluluktan kastının bulunduğu hali hariç olmak üzere Otelpuan sorumlu değildir.
XII. TİCARİ MARKALAR, FİKRİ MÜLKİYET, TELİF HAKLARI Madde 20: Otelpuan.com sitesinin tüm hakları Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'ye aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır. Herhangi bir şekilde kopyalama/çoğaltma, dağıtım ve özellikle ticari amaçlı kullanım, kamuya mal etme, değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme kesinlikle yasaktır. Bu yasağın kapsamına ara bağlantılar, derin linkler veya resim kareleri aracılığıyla ya da diğer teknolojiler ile alıntılanan harici web sayfalarındaki içerik de dahildir.

Otelpuan.com'da, site içerisinde yer alan materyallerden ihtiyaç duyduklarınızın kopyalanmasına ve baskı alınmasına ancak ticari olmayan ve kişisel kullanımlar için izin verilmektedir. Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal Sitenin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

Siteden alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2007- 2020, Otelpuan.com, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.

Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

Sınai ve diğer mülkiyet haklarınızın bu web sayfalarında bulunan içerikten dolayı/içerik vasıtası ile ihlal edildiğinden şüphelenmeniz halinde info@otelpuan.com adresine bildirildiğinde ve inceleme sonrasında haklı görüldüğünde Otelpuan, bu ihlali sona erdirecektir.
XIII. TAZMİNAT Madde 21: Kullanıcılar tarafından herhangi bir içeriğin ya da programın sisteme yüklenmesi ya da sistemden kişisel verilerin çekilmesi halinde ortaya çıkacak zarardan sorumludur. Söz konusu zarara ilişkin talepte bulunulması halinde bu zararı tazmin etmek zorundadır. Kullanıcılara ve Otelpuan’a bir zarar talebi yöneltildiğinde kullanıcı Otelpuan.com'u destekleyecektir. Üçüncü taraflarca başlatılan söz konusu davaların/taleplerin yürütülmesinden kaynaklanan zararların ödenmesinden kullanıcı yükümlüdür.
XIV. SÖZLEŞMENİN BAZI HÜKÜMLERİNİN GEÇERSİZLİĞİNİN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ Madde 22: Bu sözleşmeden ya da kullanıcı kurallarından birinin geçersiz olması ya da sayılması kullanıcıların diğer yükümlülüklerine etkisi bulunmaz ve sözleşmenin diğer şartlarının geçersizliğine yol açmaz.
XV. GİZLİLİK POLİTİKASI Madde 23: Verilerin korunması, Otelpuan.com için önemli bir konudur. Otelpuan.com'un web sayfasının kullanılması ile kullanıcı tarafından tedarik edilmiş olan bilgiler, yürürlükteki veri koruma yönergeleri ve gizlilik politikası doğrultusunda kullanılmaktadır. Konu ile ilgili (https://www.otelpuan.com/tr/gizlilik-sozlesmesi) sayfasındaki kurallar geçerli olacaktır.
XVI. UYGULANACAK HUKUK Madde 24: Bu kullanım koşulları ve bu web sayfalarının kullanımdan dolayı kullanıcı ve Otelpuan.com arasında tesis edilen hukuki işlemlerden doğacak her türlü ihtilafın çözümü Türk Hukuku’na tabidir.

Kullanıcı ve Otelpuan.com, kullanıcının tüccar olması, sözleşmenin imzalanmasından sonra ikamet adresini veya merkez ofisini Türkiye dışında bir ülkeye taşımış olması veya davanın açıldığı anda ikamet adresinin veya merkez ofisinin bilinmemesi durumunda yetkili yargı merci İstanbul Anadolu mahkemelerdir.
GİZLİLİK POLİTİKASI Gizlilik Politikası/ Çerez Politikası
Bu gizlilik politikası Otelpuan.com web sayfalarına uygulanmaktadır (aşağıda "bu web sayfaları" olarak anılacaktır):

1. Genel Kullanıcıların Otelpuan.com içerisinde yayımladıkları ve diğer şekillerde kamuya mal edilmeyen kişisel bilgilerin korunması Otelpuan.com açısından önemlidir. Kişisel veriler, örneğin isim, adres ve telefon numarası gibi kullanıcının kimliğine ait verilerdir. Otelpuan.com, yürürlükteki veri koruma kanunları ve yönergelerine uyumun sağlanacağını güvence altına almaktadır.

Otelpuan.com, kullanıcıların Otelpuan.com'a vermiş olduğu kişisel ve aynı zamanda hassas verilerin sadece ilgili sözleşmesel ilişkinin oluşturulması, organizasyonu, bakımı ve ayrıca değiştirilmesi ve iptali için kullanılacağı gerçeğine dikkati çekmektedir. Bunun içerisinde toplama, saklama ve işleme bulunmaktadır.

Otelpuan.com ayrıca, kullanıcıların Otelpuan.com ile gerçekleştirmiş oldukları işlemler için veri toplamaktadır. Bunun içerisinde söz konusu verilerin kullanıcının arama çubuğundaki log dosyalarında bulunan söz konusu verilerin otomatik olarak toplanması, saklanması ve işlenmesi de bulunmaktadır. Bu genellikle kullanılan arama çubuğu türünü, IP adresini ve günün tarih ve saatini içermektedir. Söz konusu verilere hizmetin sağlanması için ihtiyaç duyulmaktadır ve sadece istatistikler için kullanılmaktadır. Kişisel veriler ve söz konusu veriler bir araya getirilmemektedir.

Kullanıcının taleplerine cevap verebilmek amacı ile ve yürürlükteki kanunlar doğrultusunda veya kullanıcının kullanım koşullarını kabul etmesi halinde Otelpuan.com tarafından kişisel veriler üçüncü taraflara iletilir. İlgili üçüncü taraflar da veri koruması açısından yürürlükteki kanunlar ile sınırlandırılmaktadır.

Kullanıcının talebi ile kullanıcı bilgileri anonimleştirilmiş olmadığı sürece Kullanıcının hakkında yorum/resim/tavsiye de bulunduğu tesis ile iletişime geçmek istemesi halinde ise ilgili tesise kullanıcının sadece İsim ve Soy ismi iletilecektir.

Diğer durumlarda Otelpuan.com sadece hukuka uygun talepleri halinde kişisel verileri ilgili resmi mercilere iletecektir. Hukuka uygun talep, Mahkeme kararı ile Kanun’un yetkilendirmiş olduğu bir mercinin talebini ifade eder. Aynı zamanda, yasal hakların oluşturulması ve/veya yürütülmesi ve/veya yasal davalara karşı savunmada bulunmak için gerekli olan hususlar da buna dahildir. Son olarak, Otelpuan.com'un hizmetlerinin ve bu web sayfalarının istismar edici veya yasa dışı kullanımının, özellikle de "Hizmet Koşulları"nın ihlalinin engellenmesi veya durdurulması için gerekli suç duyuruları ile şikayetler de bu kapsamdadır.

Otelpuan.com ile ilgili mülkiyetin değişmesi durumunda söz konusu değişiklik ile ilgili olarak kullanıcı bilgilendirilecek ve bu web sayfalarının farklı veri koruma politikasına tabi olduğu hususunda bilgi verilecektir.

Otelpuan kullanıcı üyelik hesabınızı info@otelpuan.com adresinden iptal edilebilir ve hesabınızı kapatabilirsiniz.

Otelpuan.com, reklamların gönderilmesi amacı ile kişisel ve diğer verileri kullanmaz.

Kişisel verilerin Otelpuan.com'a verilmesi ile kullanıcının (https://www.otelpuan.com/tr/gizlilik-sozlesmesi) adresindeki veri koruma politikasını kabul ettiğini onaylar. Kullanıcı, üye isminin ve takma adının ve aynı zamanda seyahat raporları ve resimlerinin bu web sayfalarının diğer kullanıcıları ve ilgili şirketler tarafından görüntülenmesini de kabul etmektedir.


2. Çerez Politikası Otelpuan, birçok web sitesinde olduğu gibi web sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. Otelpuan Çerez Politikası web sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.


Çerez Nedir? Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Çerez Türleri Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.

Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

Otelpuan'a ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.


Çerezleri Kullanım Amacı Çerez Türü
Google(analytics, doubleclick) Ölçümleme
Reklam
Site içi iyileştirme
İşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler
Facebook Reklam Ticari çerezler
Adjust Ölçümleme
Reklam
Site içi iyileştirme
İşlevsel ve Analitik Çerezler,
Ticari Çerezler.
Hotjar Ölçümleme
Site içi iyileştirme
İşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler
3üncü taraf firmalar (criteo, rtbhouse) Reklam İşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler


Marka Çerez servis sağlayıcı Çerez ismi Çerez tanımı Çerez tipi Çerez süresi
OTELPUAN .google.com.tr __Secure-1PAPISID Alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için ziyaretçilerin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak adına hedefleme amacıyla kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com __Secure-1PAPISID Alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için ziyaretçilerin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak adına hedefleme amacıyla kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com AID Android cihazlarda dönüşüm ilişkilendirmesi için kullanılır. Persistent Cookie 1 yıl
OTELPUAN .doubleclick.net IDE Bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra kullanıcının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .gstatic.com 1P_JAR Bu çerezler, embed edilmiş youtube videoları aracılığıyla kaydedilir. Örneğin, videonun kaç kez görüntülendiğine ve oynatma için hangi ayarların kullanıldığına ilişkin anonim istatistiksel verileri kaydederler. Persistent Cookie 1 ay
OTELPUAN .google.com 1P_JAR Bu çerezler, embed edilmiş youtube videoları aracılığıyla kaydedilir. Örneğin, videonun kaç kez görüntülendiğine ve oynatma için hangi ayarların kullanıldığına ilişkin anonim istatistiksel verileri kaydederler. Persistent Cookie 1 ay
OTELPUAN .google.com.tr 1P_JAR Bu çerezler, embed edilmiş youtube videoları aracılığıyla kaydedilir. Örneğin, videonun kaç kez görüntülendiğine ve oynatma için hangi ayarların kullanıldığına ilişkin anonim istatistiksel verileri kaydederler. Persistent Cookie 1 ay
OTELPUAN .facebook.com sb Facebook tarafından arkadaş önerilerini iyileştirmek için kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .etstur.com _fbp Facebook tarafından, kullanıcıların web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamları tarafından desteklenen bir dijital platformda olduklarında reklam sunmak üzere ayarlanır. Persistent Cookie 3 ay
OTELPUAN .facebook.com _fbp Facebook tarafından, kullanıcıların web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamları tarafından desteklenen bir dijital platformda olduklarında reklam sunmak üzere ayarlanır. Persistent Cookie 3 ay
OTELPUAN .otelpuan.com _fbp Facebook tarafından, kullanıcıların web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamları tarafından desteklenen bir dijital platformda olduklarında reklam sunmak üzere ayarlanır. Persistent Cookie 3 ay
OTELPUAN .facebook.com fr Facebook'un daha kişiselleştirilmiş reklamlar sunmasına ve aynı zamanda reklamları ölçmesine ve iyileştirmesine yardımcı olur. Persistent Cookie 3 ay
OTELPUAN www.google.com OTZ Google Analytics işlevselliğini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Persistent Cookie 1 ay
OTELPUAN .etstur.com _ga_PFP30B086E Google Analytics işlevselliğini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Persistent Cookie 24 ay
OTELPUAN .etstur.com _gac_UA-4752478-1 Google Analytics işlevselliğini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Persistent Cookie 3 ay
OTELPUAN .google.com.tr SAPISID Google'ın YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanıcı bilgilerini toplamasını sağlar. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com SAPISID Google'ın YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanıcı bilgilerini toplamasını sağlar. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .facebook.com datr Güvenlik ve site bütünlüğün sağlanması amacıyla kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .hotjar.com in_new_website_experiment Hotjar’ın işlevselliğini desteklemek için kullanılır. Persistent Cookie 1 ay
OTELPUAN .etstur.com _hjSessionUser_446887 Hotjar’ın işlevselliğini desteklemek için kullanılır. Persistent Cookie 1 yıl
OTELPUAN .otelpuan.com _hjid Hotjar’ın işlevselliğini desteklemek için kullanılır. Persistent Cookie 1 yıl
OTELPUAN .etstur.com _hjid Hotjar’ın işlevselliğini desteklemek için kullanılır. Persistent Cookie 1 yıl
OTELPUAN .etstur.com _hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar’ın işlevselliğini desteklemek için kullanılır. Persistent Cookie 30 dk
OTELPUAN .etstur.com _hjSession_446887 Hotjar’ın işlevselliğini desteklemek için kullanılır. Persistent Cookie 30 dk
OTELPUAN www.otelpuan.com _hjIncludedInSessionSample Hotjar’ın işlevselliğini desteklemek için kullanılır. Persistent Cookie 30 dk
OTELPUAN .otelpuan.com _hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar’ın işlevselliğini desteklemek için kullanılır. Persistent Cookie 30 dk
OTELPUAN www.otelpuan.com _hjIncludedInPageviewSample Hotjar’ın işlevselliğini desteklemek için kullanılır. Persistent Cookie 30 dk
OTELPUAN .otelpuan.com _hjSession_587645 Hotjar’ın işlevselliğini desteklemek için kullanılır. Persistent Cookie 30 dk
OTELPUAN .otelpuan.com _hjSessionUser_587645 Hotjar’ın işlevselliğini desteklemek için kullanılır. Persistent Cookie 1 yıl
OTELPUAN .google.com.tr OGPC Kullanıcı tercihlerini ve bilgilerini depolamak için kullanılır. Persistent Cookie 1 ay
OTELPUAN .google.com OGPC Kullanıcı tercihlerini ve bilgilerini depolamak için kullanılır. Persistent Cookie 1 ay
OTELPUAN .doubleclick.net DSID Kullanıcı tercihlerini ve Google haritalarının bilgilerini depolamak için kullanılır. Persistent Cookie 10 gün
OTELPUAN .facebook.com dpr Kullanıcının cihazının ekranı için en uygun deneyimi sunmak amacıyla kullanılır. Persistent Cookie 7 gün
OTELPUAN .google.com.tr SSID Kullanıcının son aramaları ve önceki etkileşimlerine dayalı olarak Google'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunması için kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com APISID Kullanıcının son aramaları ve önceki etkileşimlerine dayalı olarak Google'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunması için kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com.tr SID Kullanıcının son aramaları ve önceki etkileşimlerine dayalı olarak Google'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunması için kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com SSID Kullanıcının son aramaları ve önceki etkileşimlerine dayalı olarak Google'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunması için kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com.tr HSID Kullanıcının son aramaları ve önceki etkileşimlerine dayalı olarak Google'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunması için kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com SID Kullanıcının son aramaları ve önceki etkileşimlerine dayalı olarak Google'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunması için kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com.tr APISID Kullanıcının son aramaları ve önceki etkileşimlerine dayalı olarak Google'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunması için kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com HSID Kullanıcının son aramaları ve önceki etkileşimlerine dayalı olarak Google'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunması için kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com.tr NID Kullanıcının son aramaları ve önceki etkileşimlerine dayalı olarak Google'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunması için kullanılır. Persistent Cookie 6 ay
OTELPUAN .google.com NID Kullanıcının son aramaları ve önceki etkileşimlerine dayalı olarak Google'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunması için kullanılır. Persistent Cookie 6 ay
OTELPUAN www.google.com DV Kullanıcının tercihlerini kaydetmek için kullanılır. (Tercih edilen dil, sayfada görüntülenecek arama sonuçlarının sayısı, Google Güvenli Arama filtresinin etkinleştirilip etkinleştirilmemesi vs.) Persistent Cookie 7 dk
OTELPUAN .facebook.com wd Performans iyileştirme amacıyla kullanılır Persistent Cookie 7 gün Persistent Cookie 7 gün
OTELPUAN .google.com.tr SEARCH_SAMESITE Siteler arası bir istek oluşturulduğunda çerezlerin nasıl kullanıldığını kontrol etmek için kullanılır. Persistent Cookie 6 ay
OTELPUAN .google.com SEARCH_SAMESITE Siteler arası bir istek oluşturulduğunda çerezlerin nasıl kullanıldığını kontrol etmek için kullanılır. Persistent Cookie 6 ay
OTELPUAN .google.com __Secure-3PSIDCC Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için ziyaretçilerin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Persistent Cookie 1 yıl
OTELPUAN .google.com.tr __Secure-3PAPISID Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için ziyaretçilerin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com.tr __Secure-3PSID Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için ziyaretçilerin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com.tr __Secure-1PSID Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için ziyaretçilerin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com __Secure-3PSID Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için ziyaretçilerin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com __Secure-3PAPISID Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için ziyaretçilerin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com __Secure-1PSID Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için ziyaretçilerin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Persistent Cookie 2 yıl
OTELPUAN .google.com SIDCC Ziyaretçinin gerçek olduğunu doğrulamak, oturum açma verilerinin hileli kullanımını önlemek ve ziyaretçi verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için kullanılan bir güvenlik çerezidir. Persistent Cookie 1 yıl


Otelpuan Web Sitesinde Kullanılan Çerezler
Otelpuan, Gizlilik Politikası uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, web sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz.

İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Otelpuan web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politika’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?
Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Tarayıcı Adı Link
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Yandex https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.
Kullanım Sözleşmesi Güncelleme Tarihi : 28/11/2022