Otellere dair 1.000.000+ görüşe ulaşıp, en uygun oteli seçin.

Kullanıcı Sözleşmesi

OTELPUAN WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Otelpuan.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
KULLANIM KOŞULLARI I. Hizmetin tanımı Seyahat/tatil içerikli bu web sayfaları Otelpuan tarafından çalıştırılmaktadır. Bunun yanı sıra turist/gezginler tarafından çekilen tatil/seyahat raporları ve resimleri yayımlanmaktadır.

Bunu ve bu sayfalarda mevcut olan diğer bilgileri kullanıcılar ücretsiz olarak temin edebilirler (internet ve diğer hükümlere bağlantı ve geçiş sağlayan hizmetler için ödeme yapılmasının haricinde). Kullanıcı aynı zamanda kendi tatili/seyahati ile ilgili olarak özellikle de otel derecelendirmeleri için resimlerini ve raporlarını / derecelendirmelerini / yorumlarını / açıklamalarını / önerilerini sayfaya yükleyebilir (aşağıda ayrıca "raporlar" ve "resimler" olarak anılacaktır).
II. Kullanıcı Kuralları 1. Genel koşullar

Kullanıcıların en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

En az 1 gece konaklama şartı gerekmektedir. Onaylanmış rezervasyonu bulunmasına rağmen misafirin konaklamak üzere gittiğinde otele alınmaması, otelin faaliyette olmaması, vb. nedenlerle konaklamanın gerçekleşememesi, otele ödeme yapılarak günübirlik satın alınan ve otel tarafından sağlanan ekstra hizmetler, giriş yaptıktan sonra tüketicinin hizmet almaktan vazgeçtiği durumlar bu maddenin istisnalarıdır.

Gerekli durumlarda kişisel verilerin verilmesi halinde kullanıcı verdiği bilgilerin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Turistik hizmetlerin rezervasyonu ve kullanıcı hesabının oluşturulması ve devamı haricinde, kullanım amacı ile bu web sayfalarına kişisel verilerin gönderilmesi gerekli değildir.

Kullanıcılar, kendi hesap ve/veya şifreleri kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumludur. Kullanıcı, kendi hesabının ve/veya şifresinin yetkisiz kullanımı durumunda Otelpuan.com'u derhal uygun şekilde bilgilendirmelidir. Bu bölüme uyulmamasından kaynaklanan zararlardan dolayı Otelpuan.com sorumlu değildir.

Kullanıcıların hiçbiri;
 • Tehdit edici, saldırıda bulunan, küçük düşürücü, müstehcen, kaba, cinsel açıdan uygunsuz veya diğer şekillerde mahzurlu,
 • Irksal, ayırımcı, rahatsız edici, zararlı, diğerlerinin gizliliğini istila eden,
 • Anayasaya aykırı, kitleleri tahrik eden,
 • Yürürlükteki kanunlar kapsamına giren,
 • Azınlığı sömüren, rekabet hukukunu ihlal eden, kanuna karşı hile içeren,
 • Telif hakları, patent ve ticari markalar gibi mülkiyet haklarını ihlal eden/bozan,
 • Bağlantı veya benzeri oluşlar içeren,
 • Geçici veya kalıcı olarak internete bağlı yazılım ve ekipmanların normal/tasarlanan işlevselliğini sınırlayan, yok eden, kesen veya diğer negatif şekillerde etkileyen veya değiştiren virüs, solucan, Truva atı veya diğer veri düzenlemeleri içeren filmleri, sesleri, metinleri, grafikleri, imgeleri ve resimleri, videoları, verileri, yazılımları, müzikleri, ileti/mesajları veya diğer veri düzenlemelerini/malzemelerini (aşağıda "içerik" olarak anılacaktır) iletemez, karşıya yükleyemez, e-posta atamaz veya diğer şekillerde bu web sayfalarında yayımlayamaz.


Kullanıcılardan herhangi birinin bunları veya aşağıdaki kullanım koşullarını ihlal etmesi durumunda Otelpuan.com'un önce veya sonra ihbar göndermeye gereksinimi olmadan ve özellikle de herhangi bir açıklama ve/veya neden göstermeksizin içeriği silmeye, değiştirmeye veya içerik eklemeye yetkisi/izni vardır. Yasal olmayan içerik derhal silinir.

Kullanıcı yorumu, kendi deneyimini göre yazdığını, otel hakkındaki samimi görüşü olduğunu ve yorum yapılan kurumla herhangi bir kişisel veya ticari bağının olmadığını ve yapılan yorumu yazmak için hiçbir maddi teşvik ya da ödeme teklif edilmediğini kabul ve taahhüt eder.

İçeriği karşıya yüklerken, postalarken veya iletirken, özellikle de çoğaltma, dağıtma, değiştirme ve kamuya mal etme hakları başta olmak üzere kullanıcı, Otelpuan.com'a kullanım hakkı verir. Kullanıcı, gerekli olan mülkiyet hakkının sahibi olduğunu taahhüt eder. Kullanıcıların hiçbiri, yürürlükte olan kanunlar veya sözleşmesel ilişkiler kapsamında kullanıma vermeye hakkı olmayan içerikleri bu web sayfalarına iletemez, yükleyemez, postalayamaz veya diğer şekillerde kullanıma açamaz.

İçeriği karşıya yükleyerek, postalayarak veya ileterek kullanıcı, daha iyi açıklık/daha kullanışlı düzenleme için farklı kategoriler ve/veya resimlere içeriğinin taşınması hususundaki rızasını kabul eder. Ayrıca, içeriğin denetlenmesini ve/veya kısmi olarak değiştirilmesini, ilave yapılmasını ve/veya silinmesini de kabul etmektedir. Aksi kanun veya mahkeme kararında belirtilmedikçe, Otelpuan.com'un karşıdan yüklenmiş, postalanmış, iletilmiş veya diğer şekillerde kullanıcılar tarafından kullanıma açılmış içeriği yayımlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu web sayfalarının tasarlanan işlevselliğinin kesilmesi, tahrip edilmesi, sınırlandırılması veya diğer negatif şekillerde etkilenmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu web sayfalarının kesilmesi, değiştirilmesi veya negatif şekilde etkilenmesi amacı ile kalıcı veya geçici olarak internette veya yazılıma bağlı olan ekipmanların değiştirilmesi veya güvenlik fonksiyonlarının bypass edilmesi de kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı, kendi içeriğinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunun bilincindedir. Kullanıcı, zarar doğması halinde sorumlu olduğunu ve tüm zararı Otelpuan.com'a tazmin edeceğini taahhüt eder.

Kullanıcının "Kurumsal Üye" olan "otel" olması halinde, Otelpuan.com otelin paylaştığı ilgili konaklayan kişi bilgilerini yine yalnızca otelin paylaştığı ilgili müşteri iletişim kanallarına gönderilecek Yorum Sihirbazı e-postaları için kullanacaktır. Ayrıca otel konuklarına sistem tarafından Yorum Sihirbazı e-postaları dışında gereksiz e-posta gitmemesi sağlanacaktır. Otel; Otelpuan.com’a göndermiş olduğu e-posta adresiyle ilişkili bireyin (I)işletmesini ziyaret ettiğini (II)İşletmesi hakkında e-posta almayı ve otelpuan.com tarafından kendisiyle konaklamasına ilişkin anket içeren ileti paylaşılmasını kabul ettiğini (III)kuruluşuyla herhangi bir kişisel veya iş ilişkisi bulunmadığını ve (IV)yorum yazmak için herhangi bir teşvik veya ödeme teklif etmediğini onaylamaktadır. Otelpuan.com’un sahte yorumlarla ilişkin sıfır tolerans politikası olduğunu bilmektedir. Ayrıca Otelpuan.com sitesine kendi rızası ile ve de kendi yetkili kişileri tarafından üye olunduğunu, üyeliğe ilişkin bilgilerin ve şifresinin güvenliğinin sağlanmasının kendi sorumluluğunda olduğunu da kabul etmektedir
2. Raporların ve resimlerin postalanması, iletilmesi veya karşıya yüklenmesi için ilave özel koşullar Kullanıcı ayrıca aşağıdakileri de kabul etmektedir:
 • Otellerin ve yerlerin mümkün olduğunca doğru şekilde anlatılması, buna ilave olarak özellikle de otel zincirleri ile ilgili olarak tanımlama için gerekli olan isim ve ilave bilgilerin eklenmesi
 • Sadece belirli bir otel/tatil köyünde tatilini geçirmesi ve/veya ilgili hizmeti almış olması durumunda sadece otelin/tatil köyünün derecelendirmesi ve/veya resmin karşıya yüklenmesi
 • İlgili otelin/tatil köyünün çalışanı, sahibi veya işletmecisi veya örneğin belirtilen gurubun akrabası olmak gibi benzeri şekillerde ilginin olması halinde rapor/yorum veya resmin yüklenmemesi
 • Mevcut kişiler, yerel dinlenme olanakları ve varış yerindeki diğer hususlar açısından ilgili/bağlantılı hizmeti kullanmak/seyahat etmek isteyen kişilerin kararını etkileyebilecek yanlış veya yanıltıcı derecelendirmelerin veya yanlış beyanların verilmemesi
 • Özellikle de ilgili hizmeti kullanmak/seyahat etmek isteyen diğer kişilerin bilgilendirilmesi amacı ile konuşma özgürlüğü çerçevesinde olumlu olduğu kadar olumsuz raporların da verilmesi. Bu husus resimlerin yüklenmesi için de geçerlidir.
 • Ürünler, hizmetler ve/veya şirketler/firmalar için maskeli/bilinçaltı reklamlarının açık şekilde desteklenmemesi veya yayımlanmaması veya diğer şekillerde davette bulunulmaması
 • Tamamen en iyi bilgi doğrultusunda derecelendirme, yorum ve raporlama yapılması
 • Diğer kişilerin adının verilmemesi
 • Diğer kullanıcıların kişisel verilerinin ve diğer bilgi/içeriklerinin toplanmaması/birleştirilmemesi ve/veya yayımlanmaması
 • Tamamen söz konusu bireyin otel incelemesi ile ilgili bilgiye ait soru sormak amacı ile otel incelemeleri ile bağlantılı olarak ismi verilen kişiler ile temin edilmiş olan çevrimiçi formları kullanarak irtibata geçmek; diğer içerik veya irtibat yöntemi, özellikle de spam ve/veya ticari içeriklerin gönderilmesi açık şekilde yasaklanmıştır. Yukarıda yer alan kurallara uyulmaması ve konusu suç teşkil eden eylemlerde yasal işlem başlatılacaktır.
3. Otelpuan.com'a ve Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'ye ait diğer tüm markalara ilişkin sosyal paylaşım mecralarında üyelere ait profil bilgileri, görüş, fotoğrafların yayınlanması için ilave özel koşulları, içeriğin denetlenmesini ve/veya kısmi olarak değiştirilmesini, ilave yapılmasını ve/veya silinmesini, otelpuan.com'un ve bununla sınırlı olmamak üzere Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'nin üyeliklerinin yer aldığı tüm markalarına ait twitter, facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde ve otelpuan ile Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'ye ait tüm bloglarda da görüşlerinin yer alabileceğini de kabul etmektedir.
III. Raporların, resimlerin ve ilgili içeriğin taşınması/anlaşılması Bu web sayfalarında yayımlanan resimler, raporlar ve ilgili içerik üçüncü taraflardan gelmektedir. Raporların tamamen ilgili üçüncü tarafın/kullanıcının fikrini temsil ettiği dikkate alınmalıdır. Söz konusu raporlar ve özellikle de resimler "snapshots-enstantane fotoğraflardır". Rapor/resmin postalanması/iletimi/karşıya yüklenmesi üzerinden zaman geçmesi durumunda, söz konusu hususların değişmiş olabileceği (bütünü ile) göz ardı edilmemelidir. Otel/yer ile ilgili ne kadar çok rapor gelir ise raporun genelliği de o kadar objektif, güvenilir ve anlamlı olacaktır. Genellikle tek bir resim duruma ait bütün bir tabloyu vermemektedir; gösterilen resimler sadece örneğin otelin küçük bölümlerini ve diğer hususları temsil etmektedir.

Raporun içeriği genellikle ilgili kişinin yaşına, varış yerindeki amacına (tedavi, spor, eğlence, macera, iş seyahati) ve kişilerin yalnız, gurup olarak veya eşi ile birlikte gitmesine bağlıdır. Gençlerden oluşan bir gurup, ailelere yönelik olan veya çok huzurlu ve sessiz bir oteli dikkate almayacaktır, misafirler için çok fazla eğlencenin olup olmadığı iş kadınını veya işadamını ilgilendirmeyecektir ve yine aynı şekilde bir balayı çifti inzivaya çekilmek isteyebilir. Ayrıca, seyahat edenlerin uyruğunun, tatil/seyahat sıklığının ve farklı ülkelerdeki deneyimlerinin de etkisi olacaktır. Şu dikkate alınmalıdır ki her kişinin iyi hizmet, temizlik ve nezaket, yemek kalitesi ve miktarı, personelin misafirperverliği ve otelin/yerin diğer özelliklerini değerlendirme şekli farklıdır.
IV. Sorumluluk

Otelpuan.com, mevcut içeriğin tamlığını, güncelliğini, doğruluğunu veya diğer vasıflarını garanti/taahhüt etmemektedir. Her ne kadar en iyi bilgilere dayanması için kullanıcılar uyarılsa da bu içerik sadece sizin rahatınız için sunulmaktadır.

Kullanıcıların, içeriğin herhangi bir zamanda değiştirilebileceği gerçeğinin farkında olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, bilginin garanti altına alınması amacı ile kullanıcılar yetkililer, turist danışma masaları ve diğer kurumlar ile irtibata geçmelidir. Bu aynı zamanda örneğin sağlık sertifikaları ve aşılama ve pasaport ve vize için diğer gereksinimlere de uygulanmaktadır. Bu web sayfalarında bu hususlar ile ilgili olası mevcut içerik tamamen Türk vatandaşlarına ve Türk pasaportuna sahip kişiler için uygulanmaktadır.

Seyahat hizmetleri, fiyatlar ve vergiler ile ilgili içerik Otelpuan.com tarafından seyahat acenteleri ve/veya ilgili hizmet kurumlarının bilgileri doğrultusunda verilmektedir. Bundan dolayı Otelpuan.com tarafından doğruluk, tamlık, güncellik veya diğer hususlar garanti edilmemektedir.

Otelpuan.com buna ilave olarak, raporlar ve resimler gibi kullanıcı içeriğinin bu web sayfalarında yayımlanmasının Otelpuan.com'un beyanı veya önerisi/derecelendirmesi olmadığına dikkati çekmek istemektedir. Söz konusu içeriğin herhangi bir kullanıcı tarafından görüntülenmesi veya yayımlanması da öneri veya konsültasyon anlamına gelmemektedir. Bu web sayfalarını ve içeriği kullanarak kullanıcıların her biri risk kendisinde olacak şekilde karar verecektir. Bu özellikle de kullanıcının tercihi veya otel/seyahat/yolculuk/turist hizmetlerinin önerilmesi ve/veya diğer kullanıcılardan kaynaklanan içerik bazında rezervasyon için de uygulanmaktadır.

Otelpuan.com, diğer kullanıcılar tarafından gönderilmiş olan raporların ve resimlerin ve diğer ilgili içeriklerin doğruluğunu, tamlığını, güncelliğini veya diğer özelliklerini garanti/taahhüt etmemektedir.

Yayımlanan içerik Otelpuan.com tarafından denetlenmemekte ve onaylanmamaktadır; ilgili içerik/yazı kamunun bilgilendirilmesi içindir. Otelpuan.com, içerik/söz konusu içerikten kaynaklanan zarardan sorumlu değildir.

Otelpuan.com; otellerin, yerlerin, şehirlerin, ülkelerin, v.s. yanlış sınıflandırılmasından dolayı meydana gelen içeriği garanti etmemektedir. Yanlış sınıflandırma ile ilgili olarak lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde info@otelpuan.com ile irtibata geçiniz.

Otelpuan.com'un herhangi bir neden göstermeksizin ve önce veya sonra ihbara gerek kalmaksızın Otelpuan.com içerisinde temin edilmiş içeriği değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme hakkı saklıdır. Aynı zamanda, içeriklerin ve bu web sayfalarının kesintisiz kullanımını da Otelpuan.com garanti etmemektedir. İçeriklerin ve bu web sayfalarının tamamı "olduğu gibi" koşulları ile temin edilmektedir. Otelpuan.com, bu web sayfalarında kullanıma açık olan hizmetlerin değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya iptalinden sorumlu değildir.

Otelpuan.com'un sayfaların bölümlerini/içeriğini, sayfaları veya web sayfalarını engelleme, değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme ve/veya geçici veya kalıcı olarak yayımı durdurma hakkı açık şekilde saklıdır.

Kullanıcıların, kendilerine ait olan bilgisayar sisteminin/bilgisayarın ve diğer veri işleme birimlerinin bu web sayfalarını kullanmak için gerekli özellikleri içerdiğinden emin olması gerekmektedir. Bu web sayfaları, Mozilla Firefox ve İnternet Explorer Versiyon 05'ten güncel versiyonuna kadar olanları için optimize edilmiştir.

Bunun yanı sıra Otelpuan.com, bu web sayfalarında tahrip edici, bozucu, kesinti yapacak veya diğer amaçsız/negatif etkisi olan virüs, solucan, Truva atı veya diğer veri düzenlemeleri/kodları bulunmadığını garanti veya taahhüt etmemektedir. Kullanıcıların her biri, bu web sayfalarındaki verilerin yüklenmesi veya görüntülenmesinden kaynaklanan zararlardan dolayı sorumludur. Kullanıcılar, ilgili bilgisayar sistemi/bilgisayar ve diğer veri işleme birimlerini korumak için yeterli tedbiri aldıklarından emin olmalıdır.

Zararın kasıtlı nedeni ile ilgili olanlar hariç olmak üzere, bu web sayfalarının veya içeriğin kullanımından veya kullanılmamasından, özellikle de bilgilerden kaynaklanan zararlar ile ilgili sorumluluktan mümkün şekilde Otelpuan.com muaftır. Ayrıca, çeşitli yargılamalarda sorumluluk muafiyeti/sınırlaması da kanun tarafından belirtildiği şekilde sınırlandırılabilir. Böyle bir durumda Otelpuan.com'un, mümkün olan şekilde sorumluluğu sınırlıdır.

Otelpuan.com kasıtlı/önceden tasarlanmış kendinden kaynaklanan zararlar nedeniyle sınırlı sorumludur.

Otelpuan.com'un ulusal kanun ve uluslararası sözleşmelerdeki daha az sorumluluk, sorumluluk muafiyeti ve sınırlamalardan doğan hakları saklıdır.

V. Ticari markalar, fikri mülkiyet, telif hakları
Otelpuan.com sitesini tüm hakları Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'ye aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır. Herhangi bir şekilde kopyalama/çoğaltma, dağıtım ve özellikle ticari amaçlı kullanım, kamuya mal etme, değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme kesinlikle yasaktır, bunun içerisinde örneğin ara bağlantılar, derin linkler veya resim kareleri üzerinden/aracılığıyla harici web sayfalarındaki içerik de bulunmaktadır.

Otelpuan.com'da, site içerisinde yer alan materyallerden ihtiyaç duyduklarınızın kopyalanmasına ve baskı alınmasına ancak ve ancak ticari olmayan ve kişisel kullanımlar için izin verilmektedir. Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal;

Sitenin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

Siteden alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2007- 2020, Otelpuan.com, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.

Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

Kullanıcı, web sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde Otelpuan.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, Otelpuan.com'un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca Otelpuan.com böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

Kullanıcılar, Otelpuan.com'a ait içeriğin kullanımı ile ilgili hak için info@otelpuan.com adresine mail atabilir.

Özel, ticari olmayan kullanım için içeriğin sadece bir kopyası verilmektedir, ancak referans gibi kaynağın tanımlanabilir olması gerekmektedir.

Sınai ve diğer mülkiyet haklarınızın bu web sayfalarında bulunan içerikten dolayı/içerik vasıtası ile ihlal edildiğinden şüphelenmeniz halinde lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde info@otelpuan.com adresinden irtibata geçiniz. Mümkün olan en kısa zaman içerisinde bir çözüm bulmaya çalışacağız. Masrafları ile birlikte caydırma/ihbar açısından avukatın yetkilendirilmesi hususunda ne açık ne de olası bir niyetimiz bulunmamaktadır.

VI. Tazminat

Özellikle içeriğin veya verilerin karşıya yüklenmesi, iletilmesi, postalanması veya diğer şekillerde kullanılması dahil olmak üzere bu web sayfalarının ve içeriğin yasa dışı, belirtilmemiş, amaç dışı ve/veya yanlış kullanımından kaynaklanan uygun ve yasal olarak belirlenmiş masraflar ile birlikte tüm zarar ilk talep üzerine derhal kullanıcı tarafından Otelpuan.com, ortakları ve çalışanlarına mevcut dava/talebe karşın ödenecektir. Özellikle de söz konusu durum ile ilgili gerekli bilgilerin/malzemelerin tedarik edilmesi ile söz konusu davalar/talepler karşısında kullanıcı Otelpuan.com'u destekleyecektir. Üçüncü taraflarca başlatılan söz konusu davaların/taleplerin yürütülmesinden kaynaklanan zararların ödenmesinden kullanıcı yükümlüdür.

VII. Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu kullanım koşulları, bu web sayfalarının ve içeriklerinin kullanımından kaynaklanan Otelpuan.com ve kullanıcı arasındaki ilişki ile ilgili olarak kullanıcı ve Otelpuan.com arasındaki sözleşmenin bütününü teşkil etmektedir ve Otelpuan.com ve kullanıcı arasında önceden yapılmış olan ilgili tüm sözleşmelerin yerini almaktadır.

VIII. Gizlilik Politikası

Verilerin korunması, Otelpuan.com için önemli bir konudur. Otelpuan.com'un web sayfasının kullanılması ile kullanıcı tarafından tedarik edilmiş olan bilgiler, yürürlükteki veri koruma yönergeleri ve gizlilik politikamız doğrultusunda kullanılmaktadır.

Gizlilik politikamızı sonraki bölümde okuyabilirsiniz.

İş bu sözleşmenin kabulü ile kullanıcı, üye kişisel bilgilerinin sözleşme çerçevesinde Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş ile grup şirketleri tarafından kullanılıp, paylaşılmasına, grup şirketler tarafından e-posta adresine tanıtım ve bilgi amaçlı e-posta gönderilmesine ve hakkında yorum yapılan, resim ve içeriğinin ilgili tesis/acente ve 3. kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

IX. Kullanım koşullarının değiştirilmesi

Otelpuan.com'un herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

X. Uygulanan Kanun ve Forum

Bu kullanım koşulları ve bu web sayfalarının kullanımdan dolayı kullanıcı ve Otelpuan.com arasında meydana gelen ilişki, Türk kanunları ile yürütülecektir. Bu durum, tüketicinin korunması veya uluslar arası sözleşmeler açısından Türkiye veya uluslar arası mücbir kanunlar ile çatışmaya düşülmesinde uygulanmaz.

Kullanıcı ve Otelpuan.com, kullanıcının tüccar olması, sözleşmenin imzalanmasından sonra ikamet adresini veya merkez ofisini Türkiye dışında bir ülkeye taşımış olması veya davanın açıldığı anda ikamet adresinin veya merkez ofisinin bilinmemesi durumunda yetkili yargı merci İstanbul Kadıköy mahkemelerdir. Bu aynı zamanda pasif davalar için de uygulanmaktadır.

Tüketicinin korunması ile ilgili bu hüküm uygulanmayacaktır.

XI. Müteakip Tebligat

Bu kullanım koşullarından herhangi birinin geçerli kanunlara aykırı olması durumunda, kalan kısımlarının geçerliliği devam edecek ve geçersiz kısımlar, söz konusu geçerli kanunlara uyacak şekilde değiştirilecektir.

Bölüm başlıkları sadece rahat etmeniz için verilmiştir ve yasal etkiye sahip değillerdir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası/Cookies (Tanımlama Bilgileri)

Bu gizlilik politikası Otelpuan.com web sayfalarına uygulanmaktadır (aşağıda "bu web sayfaları" olarak anılacaktır):

1. Genel

Kullanıcıların Otelpuan.com içerisinde yayımladıkları ve diğer şekillerde kamuya mal edilmeyen kişisel bilgilerin korunması Otelpuan.com açısından önemlidir. Kişisel veriler, örneğin isim, adres ve telefon numarası gibi kullanıcının kimliğine ait verilerdir. Otelpuan.com, yürürlükteki veri koruma kanunları ve yönergelerine uyumun sağlanacağını güvence altına almaktadır.

Otelpuan, kişisel verilen mümkün olan en geniş anlamda toplanmasına ve alınmasına karşın ilkesine sadıktır. Kişisel veriler ve örneğin banka hesap numaraları ve diğer bilgiler gibi hassas bilgiler 128 Bit'lik SSL-Teknolojisi ile şifrelenerek aktarılmaktadır.

Otelpuan.com, kullanıcıların Otelpuan.com'a vermiş olduğu kişisel ve aynı zamanda hassas verilerin sadece ilgili sözleşmesel ilişkinin oluşturulması, organizasyonu, bakımı ve ayrıca değiştirilmesi ve iptali için kullanılacağı gerçeğine dikkati çekmektedir. Bunun içerisinde toplama, saklama ve işleme bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, hassas veriler genellikle sadece kullanıcının taleplerine karşılık vermek açısından ihtiyaç duyulduğunda toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Otelpuan.com ayrıca, kullanıcıların Otelpuan.com ile gerçekleştirmiş oldukları işlemler için veri toplamaktadır. Bunun içerisinde söz konusu verilerin kullanıcının arama çubuğundaki log dosyalarında bulunan söz konusu verilerin otomatik olarak toplanması, saklanması ve işlenmesi de bulunmaktadır. Bu genellikle kullanılan arama çubuğu türünü, IP adresini ve günün tarih ve saatini içermektedir. Söz konusu verilere hizmetin sağlanması için ihtiyaç duyulmaktadır ve sadece istatistikler için kullanılmaktadır. Kişisel veriler ve söz konusu veriler bir araya getirilmemektedir.

Kullanıcının taleplerine cevap verebilmek amacı ile ve yürürlükteki kanunlar doğrultusunda veya kullanıcının kullanım koşullarını kabul etmesi halinde Otelpuan.com tarafından kişisel veriler üçüncü taraflara iletilir. İlgili üçüncü taraflar da veri koruması açısından yürürlükteki kanunlar ile sınırlandırılmaktadır.

Bu genellikle, turistik hizmetlerin rezervasyonunun gerçekleştirilmesi ile ilgili sözleşme olması durumunda kişisel verilerin seyahat acentelerine / ilgili hizmet kurumlarına gönderilmesi anlamına gelmektedir. Kullanıcının hakkında yorum/resim/tavsiye de bulunduğu otel/acente/3. kişilerinin kullanıcı ile iletişime geçmek istemesi halinde ise ilgili hizmet kurumuna kullanıcının sadece İsim ve Soyismi iletilecektir.

Diğer durumlarda Otelpuan.com sadece kanun, resmi talep veya mahkeme kararı ile belirtildiği şekilde kişisel verileri iletecektir. Bunun içerisinde özellikle cezai işlem bulunmaktadır. Aynı zamanda, yasal hakların oluşturulması ve/veya yürütülmesi ve/veya yasal davalara karşı savunmada bulunmak için gerekli olan hususlar da buna dahildir. Son olarak, Otelpuan.com'un hizmetlerinin ve bu web sayfalarının istismar edici veya yasa dışı kullanımının, özellikle de "Hizmet Koşulları"nın ihlalinin engellenmesi veya durdurulması için gerekli olan durumlar da dahildir.

Bu web sayfalarından toplanan veriler, Türkiye veya Otelpuan.com'un faaliyet göstermekte olduğu diğer ülkelerde saklanabilir ve işlenebilir. Bu web sayfalarının kişisel veri talebinde bulunduğu kısımlarını kullanarak kullanıcı söz konusu transfere onay vermektedir.

Otelpuan.com ile ilgili mülkiyetin değişmesi durumunda söz konusu değişiklik ile ilgili olarak kullanıcı bilgilendirilecek ve bu web sayfalarının farklı veri koruma politikasına tabi olduğu hususunda bilgi verilecektir.

Otelpuan kullanıcı üyelik hesabınızı info@otelpuan.com adresinden iptal edilebilir ve hesabınızı kapatabilirsiniz.

Otelpuan.com, reklamların gönderilmesi amacı ile kişisel ve diğer verileri kullanmaz.

Kişisel verilerin Otelpuan.com'a verilmesi ile kullanıcı bu veri koruma politikasını kabul ettiğini onaylar. Kullanıcı, üye isminin ve takma adının ve aynı zamanda seyahat raporları ve resimlerinin bu web sayfalarının diğer kullanıcıları ve ilgili şirketler tarafından görüntülenmesini de kabul etmektedir.

2. Cookies (Tanımlama Bilgileri)

Otelpuan.com, bu web sayfalarında bilgisayar çerezleri (cookies) kullanmaktadır. Cookies, kullanıcının ilgili sayfayı bir sonraki ziyaretinde bilgisayarın/veri işleme biriminin daha kolay şekilde bunu algılaması ve böylelikle sayfaların daha hızlı açılmasını sağlayan, bilgisayarın/veri işleme birimini hard diskine otomatik olarak kaydedilen dosyalardır. Bundan dolayı da sunucu ve bilgisayar/veri işleme birimi arasındaki iletişim arttırılmış olmaktadır. Tercih edilmesi durumunda arama çubuğu sıfırlanabilir ve bu şekilde cookies gönderildiğinde kullanıcı bilgilendirilir veya tüm cookies reddedilir. Bu web sayfalarının bazı kısımlarını kullanmak mümkün olsa da, cookies'in reddedilmesi durumunda sayfanın kalan kısımları görüntülenemeyecektir.

Otelpuan.com sadece özellikle üyelik ve bana özel kategorisi altındaki çevrimiçi hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla bu web sayfalarında cookies kullanmaktadır. Bu şekilde kullanıcı rezervasyon faaliyetlerini, otel derecelendirmelerini, seyahat raporlarını, v.s. kontrol edebilir. İlgili cookies aynı zamanda kullanıcının üye ismi ile karşılanmasını sağlamaktadır. Kanunlar tarafından belirtildiği sürece cookies kullanıcının faaliyetinden sonra silinmektedir.

Kullanım Sözleşmesi Güncelleme Tarihi : 14/09/2020